Krňany, Třebsín, Teletín, Chlístov Jednání a zasedání,Obecní činnost,Teletín,Vyhlídka Máj 1. 3. jednání zastupitelstva obce Krňany, vyhlídka Máj

1. 3. jednání zastupitelstva obce Krňany, vyhlídka Máj

Jednání zastupitestva 1.3.2021

Po přesunutí termínu z 22. se konalo v Krňanech jednání zastupitelstva. Témata najdete zde v příloze níže…

Hlavním problémem k řešení byla vyhlídka Máj a situace v Teletíně. Za účasti všech zastupitelů a asi 10 občanů se projednávala prioritně právě situace kolem Máje.

Obec na základě mého projektu usoudila, že je nutné řešení těchto problémů dosadit na prioritní list a předřadila jednání o Máji na začátek zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvu jsem také ze své iniciativy minulý týden poslal k prostudování dokument, jehož obsahem byly návrhy opatření a projekty vycházející z našich zkušeností tady v Teletíně. Bylo pro mě příjemným překvapením, že zastupitelé se k tomu problému postavili čelem, nesmetli to ze stolu a tím jsme dostali zelenou celou věc znova řešit a najít řešení.

Projekt jsem přímo na místě velice stručně představil zastupitelům a také občanům Krňany a Teletína.

Vyhlídka Máj na jednání zastupitelstva

Stručně se problémy týkají:

  • vyřešení informací na internetu,
  • vyřešení informací na místě,
  • jak omezit zákon porušující parkování,
  • komunikace s dotčeným institucemi a majiteli pozemků.

Na základě mého projektu bych chtěl docílit toho, aby se počet turistů omezil podle kapacity stávajícího parkoviště (nepočítám odstavnou plochu na poli). Příroda a život místních občanů si to zaslouží.

Vyhlídka Máj

Následovalo hlasování, ve kterém mi zastupitelstvo přidělilo mandát zastupovat obec ve věcech týkajících se Máje a souvisejících problémů. Zastupitelé se jednohlasně shodli.

Zastupitelstvo mi jednohlasně přidělilo mandát v této věci začít jednat.

Beru to jako příležitost něco změnit, ale bez pomoci obce a občanů to sám určitě nedokážu. Výzvu jsem přijal. A začal hned dnes 2. 3. na tom pracovat.

Zvažuji, že si vytvořím další kalendář, kam budu psát všechny aktivity související s tímto projektem Čistá Máj.

Jednání zastupitelstva pak pokračovalo dalšími body k projednání týkající se dotací obce sdružením hasičů a tělovýchovné jednotě, opravám budov ve správě obce apod.

Myslím, že tohle je dobré vykročení správným směrem. Teď nás čeká spousta práce.

Leave a Reply

Podobné příspěvky