Krňany, Třebsín, Teletín, Chlístov Jednání a zasedání,Krňany,Obecní činnost 22. 2. 2021: jednání zastupitelstva Krňany přesunuto na 1. 3.

22. 2. 2021: jednání zastupitelstva Krňany přesunuto na 1. 3.

Strategický plán rozvoje obce Krňany

18. 2. jsem se náhodou dozvěděl, že jednání zastupitelstva je z 22. 2. odloženo na 1. 3. Na stránkách obce ani slovo. Škoda.

Je to jeden z případů, kdy obec musí zlepšit svou komunikaci s občany, jinak se vztahy nezačnou narovnávat.

Navrhuji řešení: Obec sama ze své iniciativy:

  • zřídí jednoduchý mailing list, kde bude občany informovat o změnách v termínech
  • zřídí na krnany.cz stránku, kde se budou zveřejňovat všechny nadcházející a probíhající akce, jednání obce a zastupitelů.

Příští týden předložím svůj návrh projektů na Čistá Máj, které může obec okamžitě realizovat, a omezit turistickou devastaci Teletína a místního života.

Leave a Reply

Podobné příspěvky