Krňany 1. 2. 2021: vyhlídka Máj a dálnice D3

Cestou do Krňan na obec

V době, když ještě na polích ležel sníh, jsem se rozhodl zajít na obec a osobně se informovat na aktuální stav věcí kolem vyhlídky Máj a dálnice D3. Vedly mě k tomu „řeči“, které se valí Teletínem a které mě přesvědčily, že něco se v komunikaci mezi Krňany a dalšími obcemi musí zásadně změnit.

Cestou s hůlkami jsem přemýšlel, jak by taková malá obec měla komunikovat s občany, jak by se měla ptát, co je trápí a jak by občané měli být zainteresováni do dění v obci. Obec totiž není zastupitelstvo, obec je majetek, tradice a každodenní život, který si spravují sami občané.

Občané sami si musí spravovat své obecní věci. Nejsou státu, parlamentu, ale jsou jejich a je to jejich životní prostor.

Jednal jsem s paní Tichou, která je místostarostkou, a jako hlavní téma byla samozřejmě vyhlídka Máj – velké téma, které se roky nedaří vyřešit ke spokojenosti obyvatel Teletína.

Paní Tichá mi ukázala, kolik má obec věcí v agendě, co všechno se na obci děje a koná a to zejména ohledně vyhlídky Máj. Sdělila mi, že na obci panuje nálada, že občané Teletína akorát „remcají“ a opatření, které se na obci připraví se nikomu nelíbí.

Jako jeden z hlavních problémů označila nečinnost občanů Teletína v obecních záležitostech.

Snažil jsem se pochopit stanovisko obce a tiše poslouchat a vnímat. Je mi úplně jasné, že blok v komunikaci nemůže odstranit jedno jednání, protože také ze strany Teletína máme vůči obci své výhrady a své názory. Navíc, výsledky konání obce se přímo projevují každý víkend na počtu návštěvníku na vyhlídce Máj. A ta situace je tristní, zejména v době, kdy je v podstatě díky pandemii Covid-19 téměř zavřená ekonomika v současnosti máme dokonce omezené možnosti někam vycestovat. Jsme prostě BEST IN COVID.

Dálnice D3

Velkým tématem, o kterém se zatím jakoby moc nemluví, ale které bude mít zcela zásadní vliv na kvalitu života obcí ve středočeském kraji je dálnice D3. Samotný projekt, který se mi jeví jako zhovadilý od začátku, si pomaličku hledá cestu kolem našich domů, přestože taky existuje dost příkladů negativního dopadu nikoliv samotné dálnice, ale spíše infrastruktury, která se začne rozvíjet po její výstavbě, viz D8 a zkušenosti iniciativy Alternativa D3.

Alternativa dálnice D3

Na jednání jsem také otevřel situaci kolem webových stránek obce, které jsou z mého pohledu tristní. A to zejména v následujících bodech:

Webové stránky obce Krňany

  • stránky jsou zastaralé z hlediska obsahu a multimediálního obsahu
  • stránky nevyhovují ani základním standardům z hlediska SEO optimalizace
  • obsah stránek je žalostný, vždyť například vyhlídka Máj je pouze zmíněna v jediném příspěvku!!!
  • zcela chybí informace o jednáních zastupitelstva, záznamy atd.
  • stránky není možné upravovat z více míst a více lidmi
  • nefunguje tam ani žádná diskuze

Podívejte se sami…

Rozhodl jsem se, že si založím vlastní informační stránky, jež aktuálně čtete. Zabralo mi to dva dny práce.

Vyhlídka Máj

Na závěr chci do tohoto zápisu uvést, že návštěva v Krňanech mi hodně pomohla odhalit, co se vlastně v komunikaci mezi obcí a občany děje a neděje. Utvrdil jsem se v názoru, že je potřeba – na obou stranách – s tím něco začít dělat. Osobně jsem přijal odpovědnost za přípravu projektu Čistá Máj. V rámci něhož chci:

  • zlepšit informovanost turistů – značky, informace
  • respektovat petice občanů
  • zásadně zlepšit informovanost na internetu – lidé sem přijíždějí na základě informací z internetu nebo sociálních sítí

Projekt připravuji k jednání zastupitelstva.

Dále jsem dostal informaci, že 22. 2. 2021 má být jednání zastupitelstva. K tomuto termínu chci celý projekt připravit a představit zastupitelům.

Podobné příspěvky