Krňany, Třebsín, Teletín, Chlístov Obce a okolí,Krňany,Region,Teletín,Třebsín Problém: Dálnice D3 přes Posázaví, v sobotu 12. 6. diskuze na obecním úřadě

Problém: Dálnice D3 přes Posázaví, v sobotu 12. 6. diskuze na obecním úřadě

Dálnice D3 přes Posázaví

Neblahý vliv výstavby dálnic na kvalitu života lidí v okolních obcích je znám, na druhou stranu se jim nelze donekonečna bránit. Otázka tedy zní: zda jsme v případu Dálnice D3 přes Posázaví schopni najít kompromis takový, aby dálnice mohla existovat, ale aby se co nejméně dotkla života lidí v okolí – zejména sjezdů z dálnic.

Své o tom ví starostové obcí kolem dálnice D8 a nyní aktuálně stavěné D11. Například v Prackovicích mají problémy se spodní vodou, což by případě naší obce Krňany mělo devastujících účinky.

Pozvánka Dálnice D3 Krňany

Dálnice D3 přes Posázaví

Dlouhá diskuze o tom, že D3 není nutná a stačí využít stávající struktury kolem Benešovského napojení na D1 u Mirošovic jsou snad od samotného začátku úvah o zmrzačení krajiny kolem Posázaví. Existuje zájmová skupina zabývající se dopady D3 na život v okolních obcích. Pořádá setkání s obcemi a edukací občanů a zastupitelů ohledně práv obcí a možnostmi, jak škodlivé dopady co nejvíce zminimalizovat a omezit. Myslím, že tato diskuze je nesmírně důležitá, protože D3 zasáhne 100% do života všech mezi Řekami Vltava a Sázava – jinak zatím nedotčený kraj má nést tíhu provozu z Prahy na České Budějovice.

Na Alternativa D3 je například tato nelichotivá mapa nepříznivých dopadů.

Nepříznivé dopady dálnice D3

Obec Krňany pořádá společně s Alternativou D3 setkání na téma dálnice D3 v sobotu 12.6. na obecním úřadě.

Leave a Reply

Podobné příspěvky